Ons Werk Beregening

Automatisering

Automatisering, een comfortabele en economische oplossing!

Beregeningshaspels

Ontdek welke kleine beregeningshaspel bij u past!

Onderhoud

Onderhoud van uw bergeningsinstallatie

Reparatie

Schade aan uw beregening? Ook dat kunnen wij herstellen!

Aanleg

Aanleg van complete beregeningsystemen

Sproei-irrigatie

Informatie en mogelijkheden
over sproei-irrigatie

Druppel-irrigatie

Druppel irrigatie voor plaatselijke bewatering

Pompsystemen

Alle typen pompsystemen voor elk gebruik

Ontijzeringinstallatie

Ontijzeringinstallatie's voor ijzervrij water!

Bronboringen

Vindt hier alle informatie over bronboringen

Ontwerpen

Voor een compleet ontwerp van uw beregeningsinstallatie

Leidingtrekker

Sleufloos leidingen en kabels trekken